container.png
BIO KALK.png

Løken Transport A/S

Løken Transport A/S

Løken Transport A/S er lokalisert på Eidem i Hustadvika kommune (Møre og Romsdal), og har over 50 års erfaring med ulike transporttjenester. Det hele startet i 1959 - med en Ferguson traktor til transport av kalkstein. Senere så ble kalksteinen fraktet fra lokale kalkbrudd til HustadMarmor - og etterhvert har tjenesteområdet blitt utvidet med både tankbiler og containere for både transport og lagring av varer.

Vi i Løken Transport A/S arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene - både når det gjelder utstyr, informasjon og produksjonsmetoder. Ved å ha nærhet til - og kunnskap om markedet, er det lettere å skreddersy løsninger.

Erfaring og kompetanse er nøkkelbegreper i vår arbeidsfilosofi. Arbeidet utføres av fagfolk som er spesialisert innenfor sine områder og som kjenner maskinene og materialene fullt ut. Å investere i riktig kunnskap og ikke minst det rette utstyret, er en forutsetning for å kunne utføre oppdragene og helt avgjørende for kvaliteten på resultatet.

Vi kontakter deg...
Navn:
Telefon:

© 2011 | Løken Transport A/S | Tel: 71 26 89 50 - E-post: postmaster@lokentransport.no

Hjemmeside bedrift og Webdesign fra Uni Micro Web